• Ilmainen toimitus 50 € lähtien
 • 14 päivän
  palautusoikeus
 • Ilmainen
  palautus

Tietosuojakäytäntö

Yleistä | Maksaminen Tuotteiden palautus | Yhteystiedot


1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö sääntelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja säilyttää Streetbrand OÜ, joka on henkilötietojen haltija (jäljempänä haltija).

1.2. Tämän tietosuojakäytännön yhteydessä tietojen kohde tarkoittaa asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötiedot ovat haltijan käytössä.

1.3. Tämän tietosuojakäytännön yhteydessä asiakas tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka ostaa hyödykkeitä tai palveluita haltijan verkkosivustolta.

1.4. Haltija tarkkailee henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lainsäädännöllisiä periaatteita ja muiden asioiden lisäksi käsittelee henkilötietoja laillisella, reilulla ja turvallisella tavalla. Haltija pystyy toteamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilytys

2.1. Haltijan keräämät, käsittelemät ja säilyttämät henkilötiedot on keretty elektronisesti, etupäässä verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.

2.2. Jakamalla henkilötietonsa tietojen kohde antaa haltijalle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita tässä tietosuojakäytännössä määrättyyn tarkoitukseen tietojen kohteen suorasti tai epäsuorasti haltijalle jakamia tietoja kohteen ostaessa hyödykkeitä tai palveluita verkkosivustolta.

2.3. Tietojen kohde on vastuussa jakamiensa tietojen tarkkuudesta, oikeudesta ja eheydestä. Tahallisesti väärien tietojen toimittamista pidetään tämän tietosuojakäytännön rikkomuksena. Tietojen kohteen on välittömästi ilmoitettava haltijalle kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Haltija ei ole vastuussa mistään vahingoista tai häviöistä, jotka aiheutuvat tietojen kohteelle tai kolmannelle osapuolelle tietojen kohteen toimittamien väärien tietojen seurauksena.

 

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Haltija voi käsitellä seuraavia tietojen kohteen henkilötietoja:

3.1.1. Etunimi ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Postiosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä esitettyjen tietojen lisäksi haltijalla on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Lailliset perusteet henkilötietojen käsittelystä; EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen Artikkelin 6(1) kohdat (a), (b), (c) ja (f):

 • a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 • c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • f) f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaan:

 • 3.4.1.Käsittelyn tarkoitus – salaus ja turvallisuus Henkilötietojen säilytyksen maksimikesto – laissa määriteltyjen ehtojen mukaan
 • 3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely Henkilötietojen säilytyksen maksimikesto – rajoittamaton
 • 3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – nettikaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen Henkilötietojen säilytyksen maksimikesto – rajoittamaton.
 • 3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakkaiden hallinta Henkilötietojen säilytyksen maksimikesto – rajoittamaton.
 • 3.4.5.Käsittelyn tarkoitus – taloudelliset toimet, tilinpito Henkilötietojen säilytyksen maksimikesto – laissa määriteltyjen ehtojen mukaan.
 • 3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi Henkilötietojen säilytyksen maksimikesto – rajoittamaton.

3.5. Haltijalla on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille kuten käsittelijöille, tilinpitäjille, kuljetus- ja lähettifirmoille, kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille. Haltija on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Haltija siirtää maksuihin tarvittavat tiedot maksujen käsittelijälle Maksekeskus AS.

3.6. Haltija käsittelee ja säilyttää tietojen kohteen henkilötiedot toteuttaen tarvittavat organisatoriset ja tekniset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötiedot ovat turvassa vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muutoksilta, julkistamiselta ja miltä tahansa muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Haltija säilyttää tiedon kohteen tietoja riippuen käsittelyn tarkoituksesta, mutta enintään 7 vuoden ajan.

 

4. Tietojen kohteen oikeudet

4.1. Tietojen kohteella on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastella niitä.

4.2. Tietojen kohteella on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Tietojen kohteella on oikeus muuttaa tai oikaista vääriä tietoja.

4.4. Jos haltija käsittelee tietojen kohteen henkilötietoja viimeksi mainitun suostumuksella, tietojen kohteella on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Käyttääkseen oikeuksiaan, tietojen kohde voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun osoitteessa [email protected].

4.6. Käyttääkseen oikeuksiaan, tietojen kohde voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun osoitteessa.

 

5. Viimeiset säädökset

5.1. Nämä tietosuojauksen säännöt ja ehdot on valmisteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojausta koskevan säädöksen ja Viron tasavallan sekä Euroopan Unionin lakien mukaisesti.

5.2. Haltijalla on oikeus muuttaa tietosuojakäytännön sääntöjä ja ehtoja osittain tai kokonaan, ilmoittaen tietojen kohteille muutoksista sivuston www.ballzy.eu kautta.