Summer sale at Ballzy up to -60%.
 • Gratis frakt fr.o.m. 50 €
 • 14 dagars
  returrätt
 • Fria
  returer

Kontakter | Betalning | Frakt och leverans | Returer | Storleksguide

 

Allmänna villkor 

Välkommen till Ballzy.eu – norra Europas Ballers Pro Store för premium sneakers, basketskor och prestationskläder. Vi erbjuder alltid de senaste modellerna av de hetaste varumärkena, både i vår webbutik och i våra fysiska butiker. Även om våra priser med säkerhet kommer som en trevlig överraskning för alla, kommer våra kampanjer att slå dig med häpnad, så håll utkik efter dem och anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Med sin djupa kunskap om och erfarenhet av gatu- och basketkulturen kan Ballzy Ballers Pro Store förse dig med den hetaste utstyrseln som hjälper dig att bli bäst på planen och stiligast på stan!

1.1. Dessa allmänna villkor tillämpas på rättsförhållanden som uppstår mellan en kund på www.ballzy.eu (nedan kallad Köparen) och ägaren till www.ballzy.eu (nedan kallad Streetbrand)

Streetbrand OÜ
Pärnu mnt 142a, 11314 Tallinn, Estland
Org. nr. 12538213
Momsreg. nr. EE101664675
Kontonr. Swedbank EE222200221058229531
Kontonr. SEB Pank EE351010220223774226

vid köp av varor.

1.2. De allmänna villkoren får inte strida mot de lagar och förordningar som gäller i Republiken Estland och vid behov (i händelse av tvister eller bristande information) kompletteras dessa villkor av nämnda lagar och förordningar.

1.3. Streetbrand förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa villkor och produktpriser i syfte att förbättra eller modifiera sin effektivitet, konkurrenskraft, utveckling och produktval. Ändringar och tillägg till villkoren och produktpriserna träder i kraft från och med att informationen har publicerats på www.ballzy.eu. Om en köpare har lagt sin beställning innan de ändrade villkoren har trätt i kraft, omfattas köparen av de villkor som gällde vid tidpunkten när beställningen lades, om inte lagen eller dessa villkor föreskriver annat.

1.4. Streetbrand och köparen vill ingå en affärsuppgörelse via www.ballzy.eu i enlighet med villkoren som anges i detta dokument.

Beställningsprocessen

2.1. Köparen väljer önskade varor i webbutiken och lägger dem i kundvagnen.

2.2. Köparen bekräftar beställningen i kundvagnen och betalar för varorna med önskad betalningsmetod: via en länk till internetbanken, med kreditkort eller PayPal. Innan betalning för varorna/fakturan ombes köparen att försäkra sig om att uppgifter angivna i beställningen/fakturan motsvarar köparens faktiska avsikt.

2.3. Efter att betalning för varorna har skett ska köparen klicka på länken ”Tillbaka till butiken”.

2.4. Som en orderbekräftelse skickas beställningen/fakturan till den e-postadress som köparen har angivit vid bekräftelse av sin beställning i kundvagnen.

2.5. Ett bindande köpeavtal mellan säljaren och köparen betraktas ha ingåtts från och med att den totala köpeskillingen som köparen betalat har kommit in på säljarens bankkonto.

Betalning

3. Varupriser

3.1. Priserna på de produkter som säljs på Streetbrands hemsida anges i euro, utan leveranskostnad (med undantag för kampanjprodukter). Alla priser är inklusive 20 % moms.

3.2. Närmare information om leveransmetoder och leveranspriser kan hittas under ”Leverans av varor”.

4. Köp av varor

4.1. Endast varor försedda med länken ”Lägg i kundvagn” kan köpas online på Streetbrands webbutik.

4.2. Priset eller tillgången på varor kan ändras utan föregående meddelande. Om en köpare har lagt sin beställning innan en ändring av villkoren har trätt i kraft, omfattas köparen av de avtalade villkoren som gällde vid tidpunkten när beställningen lades.

4.3. Om webbutiken inte kan fullfölja en beställning kontaktas köparen och alla betalda belopp återbetalas.

4.4. Innehållet i en kundvagn kan ändras på sidan ”Kundvagn”. Efter att en beställning har bekräftats i kundvagnen kan innehållet i kundvagnen inte längre ändras och kundvagnen töms på alla produkter. Om en beställning annulleras efter att beställning har lagts måste de önskade varorna läggas i kundvagnen på nytt. När beställningsformuläret och kontaktuppgifterna är korrekt ifyllda kan köparen gå vidare till kassan.

4.5. Säljaren har rätt att annullera beställningen om köparen beställer fler än 3 par per modell (modellen definieras av en produktkod och en färgkod).

5.1. Länkar till internetbanker i följande länder kan användas för att betala för varorna beställda i webbutiken: Kreditkorten VISA och MasterCard accepteras världen över. Det är även möjligt att betala för varorna med användning av ett PayPal-konto.

5.2. OBS! Efter att ha betalat för varorna (genom en banköverföring) ska köparen lämna sidan för internetbanken genom att klicka på ”Tillbaka till butiken”. Därefter visas köparens orderbekräftelse och som en bekräftelse på köpet skickas dess faktura till den e-postadress som köparen har angivit vid bekräftelse av beställningen i kundvagnen.

5.3. Köp gjorda i webbutiken granskas mellan kl. 9.00 och kl. 18.00.

Leverans

6.1. Från den 24 november till den 31 november kan varor levereras till följande länder: Estland, Lettland, Litauen och Finland.

6.2. I Estland erbjuds leveransmetoderna Smartposts paketautomater, Omnivas paketautomater och hämtning i butik (Ülemiste Keskus och Pärnu Mnt. 124A Showroom).

6.3. I Finland erbjuds leveransmetoden Smartposts paketautomater.

6.4. I Lettland erbjuds leveransmetoden Omnivas paketautomater.

6.5. I Litauen erbjuds leveransmetoden Omnivas paketautomater.

Returer

7.1. Konsumenten har rätt att returnera varorna inom 14 dagar från leveransdatumet och få tillbaka den betalda köpeskillingen inom 30 dagar (utan kostnaden för returfrakten).

7.2. Varorna som returneras får inte vara använda och måste vara i sin originalförpackning.

7.3. Öppna originalförpackningen försiktigt, utan att skada den. Köparen hålls inte ansvarig för en skadad förpackning endast om förpackningen inte kan öppnas utan att bryta sönder den. Om köparen har brutit sönder förpackningen på grund av vårdslöshet (dvs. om produktens förpackning kan öppnas utan att den skadas) har säljaren rätt att kräva ersättning för skadan.

7.4. Om kunden vid varornas mottagande upptäcker att försändelsen innehåller fel eller defekta varor eller att varorna inte är i gott skick och i sluten förpackning ska kunden kontakta säljarens företrädare via e-post support@ballzy [email protected] eller genom att kontakta Streetbrand OÜ på Pärnu mnt. 144, Tallinn.

7.5. Under frakten är det säljaren som har ansvaret för de varor som kunden har köpt. Risken för skada på eller förlust av varorna övergår till kunden vid varornas mottagande.

7.6. Återbetalningsperioden börjar löpa från tidpunkten när varorna returneras till säljaren och säljaren har bekräftat varornas mottagande.

7.7. Om du vill returnera några varor som registrerad kund ska du logga in och besöka sidan ”Mina returer”

7.8. Om du vill returnera några varor som gäst måste du skicka ett e-postmeddelande till [email protected] och ange följande uppgifter i e-postmeddelandet:

 • köparens namn,
 • vilken produkt som ska returneras,
 • beställningsnumret,
 • orsaken till returen,
 • och bankkontot till vilket pengarna ska återbetalas.

Behandling av köparens personuppgifter

8.1. Säljaren använder personuppgifter och uppgifter i samband med utförda köp i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter, i den utsträckning som krävs för att fullgöra beställningar som köparen har gjort i webbutiken. Säljaren överför inte köparens personuppgifter till tredje part, med undantag för tillhandahållare av post- eller budtjänster i den utsträckning som krävs för att leverera varor till köparen.

8.2. När varor betalas via internetbank får inte säljaren åtkomst till köparens bankuppgifter.

Försörjningsgaranti och reklamationer

9.1. Säljaren ansvarar för varornas överensstämmelse med avtalsvillkoren under en period av 2 (två) år från att varorna levererats till köparen. Vid försäljning av varor till köparen förutsätts det att all bristande överensstämmelse med avtalsvillkoren som uppdagats inom 6 (sex) månader från och med dagen när varorna levererades till köparen har förelegat redan vid varornas överlämnande, såvida inte det strider mot sakens eller felets natur. Köparen åtar sig att meddela säljaren om varans bristande överensstämmelse med avtalsvillkoren, dvs. reklamera varan, omedelbart, dock senast inom 7 (sju) dagar.

9.2. Köparna rekommenderas att lämna in reklamationer via e-post till [email protected] eller till Streetbrand OÜ:s kontor i Pärnu mnt. 142a, Tallinn. Reklamationen måste innehålla köparens namn och kontaktuppgifter, reklamationsdatum, beskrivning av felet och reklamationens innehåll samt en bifogad köpehandling.

9.3. Säljaren är inte ansvarig för skador eller andra följder som orsakats av att köparen har i samband med beställning lämnat felaktiga uppgifter, eller för förseningar i leveransen om förseningen har orsakats av omständigheter utanför säljarens kontroll.

9.4. Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakats av onormal användning eller lagring av beställda varor.

9.5. Tvister mellan säljaren och köparen löses genom förhandlingar. Om överenskommelse inte kan nås har köparen rätt att vända sig till konsumentverket, allmänna reklamationsnämnden och/eller till Harju distriktsdomstol för att skydda sina rättigheter.

Vid defekta varor har köparen rätt att:

10.1. först kräva att varorna repareras kostnadsfritt eller byts ut mot nya varor;

10.2. kräva att avtalet hävs om

 • 10.2.1. Säljaren inte kan reparera eller byta ut varorna;
 • 10.2.2. reparationer misslyckas;
 • 10.2.3. Säljaren underlåter att åtgärda felet på varan inom rimlig tid;
 • 10.2.4. reparationer eller utbyte av varorna har orsakat orimliga besvär för köparen.

10.3. Säljaren är inte ansvarig för defekta varor om:

 • 10.3.1. felet på produkten har orsakats av felaktig användning eller bristande underhåll, om produkten redan har öppnats eller reparerats av någon annan än Streetbrand OÜ;
 • 10.3.2. produkten har utsätts för mekanisk skada;
 • 10.3.3. felet har orsakats av överspänning, vatten- eller brandskador eller andra omständigheter utanför tillverkarens kontroll;
 • 10.3.4. köparen inte kan uppvisa produktens inköpskvitto eller faktura.

10.4. Reklamationer som rör varor eller tjänster som köpts i webbutiken ska skickas till [email protected]. Varorna ska returneras till Streetbrand OÜ, Pärnu mnt. 144, 11314 Tallinn.

Övriga villkor och bestämmelser

11.1. Streetbrand använder personuppgifter som lämnats av Köparen endast för att utföra Köparens inköpsorder. Streetbrand avslöjar inte uppgifter som mottagits i samband med ett köp till tredje part, undantaget sina samarbetspartners i syfte att leverera beställningar (köparens namn, telefonnummer och leveransadress) och de fall som föreskrivs i lag.

11.2. Säkerheten för de länkar till internetbanker som används för betalning garanteras genom användning av en krypterad datakanal (överföring av uppgifter i krypterat format) som inte ger tredje part åtkomst till personuppgifter eller bankkontouppgifter.

11.3. I frågor som inte regleras i dessa villkor utgår köparen och Streetbrand från gällande lagstiftning i Republiken Estland samt andra handlingar som reglerar förhållandet mellan parterna.

11.4. Alla meningsskiljaktigheter och tvister som uppstår i samband med uppfyllande av dessa villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om tvister som uppstår i samband med avtalet inte kan lösas förhandlingsvägen har både köparen och Streetbrand rätt att vända sig till konsumentverket eller till domstol för att skydda sina rättigheter.

Kontakter | Betalning | Frakt och leverans | Returer | Storleksguide