BBALL | LIFESTYLE

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

10.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

10.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

  • 10.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
  • 10.2.2. parandamine ebaõnnestub,
  • 10.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
  • 10.2.3. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10.3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest juhul, kui:

  • 10.3.1. toote rikke on põhjustanud vale kasutamine või lohakas hooldus; toode on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt;
  • 10.3.2. mehhaaniliste vigastuste korral;
  • 10.3.3. rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;
  • 10.3.4. tootel puudub ostutšekk või arve.

10.4. E-poest ostetud kaupade või teenustega seotud kaebused tuleb edastad e-posti aadressil: [email protected] Kauba võib tagastada aadressile Streetbrand OÜ, Pärnu mnt. 142a, Tallinn.

Please select your preferred language