BBALL | LIFESTYLE

Muud tingimused

11.1. Streetbrand kasutab Ostja poolt antud isikuandmeid ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. Streetbrand ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ( Ostja nimi, telefoninumber ja kohaletoimetamise aadress) ja seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. Kaupade eest tasumiseks kasutatavate interneti pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud (andmete teisaldamine salajasele kujule) andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.

11.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Streetbrand Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.'

11.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui Streetbrand õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

Please select your preferred language